Cestujúce vrece v Stupave

Tak vrece už docetovalo od Miša Slančíka ku mne do Stupavy a momentálne si lebedí ako vzácny artefakt na mojej posteli. Podpísané už je ani to nebolelo. Ďalším adresátom v tejto reťazovke sa stáva Faster. Ako vidno z obrázka vrece cestovalo pohodlne uložené v priestrannej obálke. 😀